“Ant Edu – Hành động vì trẻ em, hành động vì tương lai

Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em-1

Ant Edu tự hào tham gia “”Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em”” , TP Hà Nội chỉ định Sở Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức diễn ra vào sáng ngày 29/5/2023.  Bà Nguyễn Thị Hường – TGĐ của Ant Edu đã tham gia với tư cách khách mời và […]