Làm thế nào để xác định ý chính trong bài viết cho PTE Reading

Làm thế nào để xác định ý chính trong bài viết cho PTE Reading

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

lam-the-nao-de-xac-dinh-y-chinh-trong-bai-viet-cho-pte-reading

Trong kỳ thi PTE (Pearson Test of English) Reading, việc xác định ý chính của một bài viết là một kỹ năng quan trọng giúp tăng cường khả năng đọc hiểu và đạt điểm cao. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách xác định ý chính trong bài viết để bạn có thể tự tin và hiệu quả khi làm phần đọc trong PTE.

Phân tích cấu trúc bài viết PTE

1. Đọc tổng quan bài viết

 1. Đọc tổng quan bài viết: Bước này nhấn mạnh vào việc đọc nhanh toàn bộ bài viết để hiểu được chủ đề chính và cấu trúc tổng thể của bài. Mục tiêu là có cái nhìn tổng quan về nội dung.
 2. Phân tích chi tiết các phần của bài viết:
  • Đoạn mở đầu: Thường giới thiệu chủ đề và mục tiêu của bài viết.
  • Thân bài: Bao gồm các đoạn văn phát triển ý kiến, thường chia thành các đoạn nhỏ tùy thuộc vào số lượng ý chính và phương pháp trình bày.
  • Đoạn kết: Tóm tắt lại ý chính và kết luận bài viết.
 3. Xác định ý chính và hỗ trợ: Trong quá trình đọc tổng quan và phân tích, quan sát ý chính của mỗi đoạn và các chi tiết hỗ trợ cho ý chính đó.
 4. Lập kế hoạch cho việc viết phản hồi: Dựa trên hiểu biết về cấu trúc và nội dung của bài viết, lập kế hoạch cho việc viết phản hồi bằng cách xác định cách tổ chức ý, lựa chọn từ vựng và cấu trúc câu phù hợp.
 5. Tổ chức và viết: Thực hiện việc viết dựa trên kế hoạch đã lập, bao gồm việc tổ chức ý, sử dụng từ vựng và cấu trúc câu một cách chính xác và logic.

2. Tìm các đoạn văn chính

Cấu trúc bài viết trong PTE (Pearson Test of English) thường tuân theo một số nguyên tắc cơ bản:

 1. Mở đầu (Introduction): Đoạn này thường giới thiệu chủ đề và mục tiêu của bài viết. Thông thường, ý chính của bài viết được chỉ ra ở cuối đoạn này hoặc ngay bắt đầu phần thân bài viết.
 2. Thân bài viết (Body): Phần này chứa các đoạn văn chính, mỗi đoạn trình bày một ý chính hoặc một phần của chủ đề. Đoạn này có thể chứa các ví dụ, bằng chứng, hoặc lập luận để hỗ trợ ý kiến.
 3. Kết luận (Conclusion): Phần này tóm tắt lại các ý chính đã được trình bày trong bài viết và có thể cung cấp một kết luận hoặc nhấn mạnh lại ý quan trọng của chủ đề.

Để tìm các đoạn văn chính trong bài viết, bạn có thể tìm các đoạn mà chứa ý chính hoặc các mốc chuyển đổi giữa các phần khác nhau của bài viết. Điều này thường thể hiện qua việc sử dụng các từ kết nối như “đầu tiên”, “thứ hai”, “tuy nhiên”, “trong khi đó”, “cuối cùng”…

Ví dụ, nếu bạn đang đọc một bài viết về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các đoạn có thể được tổ chức như sau:

 1. Mở đầu: Giới thiệu về vấn đề biến đổi khí hậu và nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giảm thiểu nó.
 2. Thân bài viết:
  • Đoạn 1: Mô tả về những biến đổi khí hậu hiện nay và ảnh hưởng của chúng đến môi trường và con người.
  • Đoạn 2: Cung cấp các ví dụ cụ thể về các biện pháp hiện đang được thực hiện để giảm thiểu biến đổi khí hậu.
  • Đoạn 3: Thảo luận về những thách thức còn lại và ý kiến về việc cần phải hành động ngay.
 3. Kết luận: Tóm tắt ý chính và nhấn mạnh về tầm quan trọng của hành động để giảm thiểu biến đổi khí hậu.

3. Đọc câu đầu và câu cuối của mỗi đoạn

Phân tích cấu trúc bài viết PTE thường bao gồm việc đọc câu đầu và câu cuối của mỗi đoạn để xác định thông tin quan trọng và ý chính của đoạn đó. Cách này giúp người đọc nắm bắt được cấu trúc và ý chính của văn bản một cách hiệu quả.

Nhận biết từ khóa và ý chính PTE

1. Tìm từ khóa

Việc nhận biết từ khóa và ý chính trong bài viết PTE là quan trọng để hiểu và trả lời các câu hỏi hiểu biết và viết phản hồi. Dưới đây là cách nhận biết từ khóa và ý chính:

 1. Tìm từ khóa:
  • Nhìn vào các từ xuất hiện nhiều lần trong bài viết.
  • Chú ý đến các từ có tính chất quan trọng, có thể được nhấn mạnh hoặc lặp lại nhiều lần.
  • Các từ này thường liên quan chặt chẽ đến chủ đề chính của đoạn văn hoặc bài viết.
 2. Nhận diện ý chính:
  • Xác định câu hoặc đoạn văn mà các từ khóa xuất hiện.
  • Tìm hiểu ý nghĩa của các từ khóa và cách chúng liên quan đến nhau.
  • Rút ra ý chính của câu hoặc đoạn văn dựa trên các từ khóa và mối quan hệ giữa chúng.
 3. Tóm tắt ý chính:
  • Tóm tắt ý chính của mỗi câu hoặc đoạn văn dựa trên từ khóa đã xác định.
  • Chú ý đến ý nghĩa và mục tiêu của từ khóa trong việc truyền đạt thông điệp của tác giả.
 4. Làm việc với ý chính và từ khóa trong viết phản hồi:
  • Sử dụng ý chính và từ khóa đã xác định để tổ chức ý và viết phản hồi một cách logic và có cấu trúc.
  • Tránh mất định hướng và giữ cho viết phản hồi của bạn tập trung vào các khía cạnh quan trọng nhất của bài viết.

2. Hiểu ý chính qua câu hỏi

Điều quan trọng khi làm bài thi PTE là phải biết tìm ra từ khóa trong câu hỏi và trong bài đọc, từ đó suy luận được ý chính của bài viết. Đây là một chiến lược hữu ích để giúp bạn tập trung và trả lời câu hỏi một cách chính xác.

Khi đọc câu hỏi trước, bạn có thể hiểu được đề cập đến vấn đề gì trong bài đọc, từ đó bạn có thể tập trung vào việc tìm kiếm các thông tin liên quan khi đọc bài viết. Tìm các từ khóa trong câu hỏi và tìm kiếm chúng trong bài đọc sẽ giúp bạn định hình được ý chính của bài viết.

Đồng thời, khi đọc bài viết, hãy chú ý đến các chi tiết quan trọng như những lời mô tả, ví dụ, hoặc những lời luận điểm mạnh mẽ. Những phần này thường là những điểm trọng yếu và có thể giúp bạn xác định ý chính của bài viết.

Tóm lại, việc nhận biết từ khóa và hiểu ý chính qua câu hỏi là một kỹ năng quan trọng khi làm bài thi PTE. Bằng cách tập trung vào các từ khóa và các thông tin quan trọng trong bài đọc, bạn sẽ có khả năng trả lời câu hỏi một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Xác định ý chính chung của toàn bài

1. Tổng hợp thông tin

Dựa trên quy trình xác định ý chính của từng đoạn trong văn bản, việc tổng hợp thông tin giúp chúng ta nhận ra ý chính chung của toàn bài. Trong quá trình này, ta sẽ lấy những điểm chính từ mỗi đoạn và kết hợp chúng để tạo ra một tóm tắt tổng quát về nội dung của toàn bài. Điều này giúp định hình một cái nhìn toàn diện và đầy đủ về thông điệp hoặc ý nghĩa chính mà tác giả muốn truyền đạt.

2. Lưu ý sự phát triển ý

Hãy chú ý đến cách ý chính được phát triển qua từng đoạn. Sự liên kết giữa các đoạn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý chính của toàn bài.

Kỹ thuật làm bài

1. Đọc linh hoạt

Để thực hiện kỹ thuật đọc linh hoạt một cách hiệu quả, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Quét nhanh: Đầu tiên, hãy quét nhanh qua toàn bộ bài viết để có cái nhìn tổng quan về nội dung và cấu trúc của nó.
 2. Tập trung vào tiêu đề và phần mở đầu: Đọc tiêu đề và phần mở đầu của bài viết để hiểu được chủ đề chính và mục tiêu của tác giả.
 3. Tìm các ý chính: Tìm những câu chủ đề hoặc những câu mở đầu đoạn văn để xác định các ý chính của bài viết. Đọc những đoạn này một cách cẩn thận để hiểu rõ hơn về nội dung chính.
 4. Quét thông tin chi tiết: Sau khi đã biết được các ý chính, bạn có thể quét nhanh qua các đoạn văn cụ thể để tìm thông tin chi tiết hỗ trợ cho các ý này. Điều này giúp bạn không bị mất tập trung vào các thông tin không quan trọng.
 5. Tóm tắt và tổ chức thông tin: Khi đã đọc xong, hãy tóm tắt lại ý chính của bài viết và tổ chức thông tin một cách logic trong đầu. Điều này giúp bạn hiểu sâu hơn về nội dung và dễ dàng hồi tưởng lại khi cần.
 6. Liên kết ý: Khi đọc, hãy liên kết ý giữa các phần khác nhau của bài viết để có cái nhìn toàn diện về chủ đề và ý nghĩa của nó.

2. Tập trung vào từng đoạn

Việc tập trung vào từng đoạn khi làm bài là một kỹ thuật quan trọng giúp bạn hiểu rõ nội dung và trả lời các câu hỏi một cách chính xác. Đây là cách bạn có thể thực hiện điều đó:

 1. Đọc kỹ từng đoạn: Hãy đọc từng đoạn một cách cẩn thận, không vội vàng. Tìm hiểu ý chính của mỗi đoạn trước khi tiếp tục đọc tiếp.
 2. Xác định ý chính: Khi bạn đọc mỗi đoạn, cố gắng tìm ra ý chính của đoạn đó. Ý chính thường được diễn đạt bằng câu chính hoặc câu hỏi mà đoạn đó muốn trả lời.
 3. Ghi chú: Ghi chú lại ý chính và các chi tiết quan trọng trong từng đoạn. Điều này giúp bạn tóm tắt và tổ chức thông tin một cách hiệu quả.
 4. Liên kết với bài viết: Khi bạn đã hiểu rõ ý chính của mỗi đoạn, hãy cố gắng liên kết chúng với nhau và với nội dung chung của bài viết.
 5. Kiểm tra hiểu biết: Sau khi đọc xong toàn bộ bài viết, hãy kiểm tra lại hiểu biết của mình về từng đoạn và xem liệu bạn có thể trả lời các câu hỏi liên quan không.

Kết luận

Việc xác định ý chính trong bài viết là một kỹ năng quan trọng giúp bạn thành công trong phần Reading của PTE. Thực hành những bước trên sẽ giúp bạn nâng cao khả năng đọc hiểu và đạt điểm cao trong kỳ thi. Hãy nhớ thực hành đều đặn để cảm nhận sự tiến bộ. Chúc bạn thành công!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi