[section label=”slide” padding=”0px” class=”sliderhome”]

[ux_slider timer=”5000″]

[ux_banner height=”50%” height__sm=”500px” bg=”2676″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(23, 47, 109, 0.5)” bg_pos=”50% 100%”]

[text_box width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”70″]

[ux_text font_size=”1.2″ text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

ENGLISH EDUCATION TECHNOLOGY SYSTEM
Top quality and reputation in Vietnam

Together we will succeed

[/ux_text]
[button text=”Products” link=”https://ant-edu.vn/san-pham/” class=”abc is-fill btn-xl”]

[button text=”about us” link=”https://ant-edu.vn/ve-ant-edu/” class=”abc is-fill btn-xl”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”50%” height__sm=”500px” bg=”2425″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(29, 48, 100, 0.57)” bg_pos=”58% 100%”]

[text_box width=”73″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_text font_size=”1.2″]

Leading in applying AI technology to online English training.

Strategic partner of Language Confident

[/ux_text]
[button text=”Product” link=”https://ant-edu.vn/san-pham/” class=”abc btn-xl”]

[button text=”About us” link=”https://ant-edu.vn/ve-ant-edu/” class=”btn-xl”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”50%” height__sm=”500px” bg=”2423″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(21, 47, 81, 0.727)” bg_pos=”100% 100%”]

[text_box width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_text font_size=”1.2″]

LCLT’s exclusive teaching method is researched by a team of high-quality academic advisors and lecturers

[/ux_text]
[button text=”Product” link=”https://ant-edu.vn/san-pham/” class=”abc btn-xl”]

[button text=”About us” link=”https://ant-edu.vn/ve-ant-edu/” class=”btn-xl”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/section]
[section bg_color=”rgb(249, 248, 250)” padding=”0px” class=”section__gioithieu”]

[ux_image id=”1286″ class=”wave”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[gap height=”100px”]

ABOUT US

Ant Edu is an online education and training system belonging to Ant Group. With a large investment in technology and a team of high-quality, experienced personnel; Ant Edu is a pioneer in personalizing learners’ pathways based on technology. In addition to training products such as The Real IELTS (IELTS certification test preparation unit), Lingo Speak (highly applicable communication English training unit), Real IELTS on Video (Intensive technical supplementary course). IELTS skills via video), Ant edu also built a Social Media ecosystem specializing in large-scale education. This ecosystem allows Ant Edu to quickly grasp market needs, customer insights, and promote products widely.

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=NaE5iI8Gf5s”]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”1px”]

[section bg_color=”rgb(9, 38, 94)” class=”section__sanpham” visibility=”hidden”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

CÁC SẢN PHẨM NỔI BẬT

[/ux_text]
[ux_slider arrows=”false” bullet_style=”simple” auto_slide=”false” class=”dat-slider-dot”]

[row width=”full-width”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ux_banner height=”700px” bg=”333″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”]

[text_box width=”92″ scale=”116″ position_x=”50″ position_y=”95″ text_align=”right”]

[ux_text text_align=”left”]

The Real IELTS

The Real IELTS là đơn vị đào tạo và luyện thi IELTS ONLINE – OFFLINE hàng đầu nhờ sở hữu đội ngũ giáo viên chất lượng, có chứng chỉ giảng dạy quốc tế cùng kinh nghiệm đào tạo IELTS. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ AI trong quá trình giảng dạy và hỗ trợ học tập của học viên cũng là một trong những bước tiến đi đầu, đem đến trải nghiệm học toàn diện, rút ngắn thời gian chinh phục mục tiêu IELTS.

[/ux_text]
[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” size=”large” radius=”99″ expand=”0″ class=”is-fill”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ux_banner height=”700px” bg=”1511″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”]

[text_box width=”92″ scale=”116″ position_x=”50″ position_y=”95″ text_align=”right”]

[ux_text text_align=”left”]

Real IELTS On Video

Khóa học bổ trợ chuyên sâu kỹ năng Writing và Reading trong IELTS qua video kết hợp trí tuệ nhân tạo AI. Nhờ đó giúp rút ngắn thời gian học tập, bỏ qua rào cản về khoảng cách địa lý mà vẫn đảm bảo đầu ra như mong muốn. Với phương pháp V-LINE độc quyền cùng hệ thống bài giảng chuyên biệt, cập nhật đề thi nhanh chóng, Real IELTS On Video đảm bảo học viên sẽ có được những trải nghiệm học tập chân thực và chất lượng nhất.

[/ux_text]
[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” size=”large” radius=”99″ expand=”0″ class=”is-fill”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ux_banner height=”700px” bg=”411″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”]

[text_box width=”92″ scale=”116″ position_x=”50″ position_y=”95″ text_align=”right”]

[ux_text text_align=”left”]

Lingo Speak

Tiếng Anh giao tiếp mang tính ứng dụng cao với 20 chủ đề thông dụng và 4 chuyên ngành (IT, CSKH, Tài chính, Ngân hàng). Khóa học ứng dụng phương pháp Shadowing cùng lộ trình ngắn gọn, chi tiết giúp học viên được phát triển toàn diện về cả tư duy lẫn phản xạ ngôn ngữ. Tự tin xây dựng nền tảng vững chắc và nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả.

[/ux_text]
[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” size=”large” radius=”99″ expand=”0″ class=”is-fill”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]

[/section]
[section bg=”2676″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(32, 55, 108, 0.779)” class=”section__sanpham”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

FEATURED PRODUCTS

[/ux_text]
[row width=”full-width” h_align=”center” class=”text-3-hinh”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”3028″ image_height=”75%” image_hover=”color” image_hover_alt=”zoom”]

[gap height=”124px” height__sm=”88px” visibility=”hide-for-medium”]

[gap height__sm=”110px” visibility=”show-for-small”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

The Real IELTS

[/ux_text]

Multi-platform Online and Offline IELTS Training and Preparation Program combined with AI technology. The goal is to raise the average level of Vietnamese people to 6.5+ IELTS.

[button text=”Read more” letter_case=”lowercase” link=”https://ant-edu.vn/ve-ant-edu/”]

[button text=”website” link=”https://ant-edu.vn/the-real-ielts/” target=”_blank”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”3030″ image_height=”75%” image_hover=”color” image_hover_alt=”zoom”]

[gap height__sm=”110px” visibility=”show-for-small”]

[gap height=”124px” height__sm=”88px” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

Lingo Speak

[/ux_text]

English communication training program specifically for working people with the exclusive Shadowing method combined with the AI ​​Speaking Test system.

[button text=”Read more”]

[button text=”website” link=”https://ant-edu.vn/lingo-speak/” target=”_blank” class=”hai”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1511″ image_height=”75%” image_hover=”color” image_hover_alt=”zoom”]

[gap height__sm=”110px” visibility=”show-for-small”]

[gap height=”124px” height__sm=”58px” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

Real IELTS On Video
[/ux_text]

E-learning system to learn English by video with a clear roadmap suitable for all ages, combined with livestream by English Language Lecturers and Masters.

[button text=”Read more” class=”hai”]

[button text=”website” expand=”0″ link=”/real-ielts-on-video/” target=”_blank” class=”hai”]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row width=”full-width” h_align=”center” class=”text-3-hinh”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”3034″ image_height=”75%” image_hover=”color” image_hover_alt=”zoom”]

[gap height__sm=”110px” visibility=”show-for-small”]

[gap height=”124px” height__sm=”103px” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

AI TESTING SYSTEM

[/ux_text]

The comprehensive four-skill English Proficiency Testing System using AI was developed by Ant Edu itself and a team of 20 years of experience in educational technology.

[button text=”Read more” class=”hai”]

[button text=”website” expand=”0″ link=”ant-edu.ai” target=”_blank” class=”hai”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”333″ image_height=”75%” image_hover=”color” image_hover_alt=”zoom”]

[gap height=”124px” height__sm=”133px” visibility=”hide-for-medium”]

[gap height__sm=”110px” visibility=”show-for-small”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

AI BOOSTED ENGLISH

[/ux_text]

The Testing Center organizes exams and issues English Certificates according to international standards. Mock exams are also held regularly for candidates.

[button text=”Read more” class=”hai”]

[button text=”website” link=”https://khaothi.ant-edu.ai” target=”_blank” class=”hai”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”2068″ image_height=”75%” image_hover=”color” image_hover_alt=”zoom”]

[gap height__sm=”110px” visibility=”show-for-small”]

[gap height=”124px” height__sm=”110px” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

PTE BOOSTER

[/ux_text]

Multi-platform PTE Certificate Training and Exam Preparation Program to standardize English proficiency for international students and Vietnamese labor export to Australia.

[button text=”Read more” class=”hai”]

[button text=”website” link=”https://PTE.ANT-EDU.AI/KHOA-HOC-PTE” target=”_blank” class=”hai”]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[row class=”section__doitac”]

[col label=”Đối tác” span__sm=”12″]

[tabgroup title=”Companion partner” style=”line-grow” nav_style=”normal” nav_size=”xlarge” align=”center”]

[tab title=”Strategic partner”]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”1″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px 0px 0px” align=”left” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px 0px 100px 0px” visibility=”hide-for-small”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px 0px 0px” align=”left” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px 0px 100px 0px”]

[ux_image id=”3198″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”3197″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ align=”left”]

[ux_image id=”3199″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3200″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3203″ image_size=”original”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/tab]
[tab title=”Technology partner”]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”1″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ max_width=”200px”]

[ux_image id=”3214″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ max_width=”200px”]

[ux_image id=”3210″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ align=”left” max_width=”200px”]

[ux_image id=”3211″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3205″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3213″ image_size=”original”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/tab]
[tab title=”Education partner”]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”1″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ max_width=”200px”]

[ux_image id=”3208″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ max_width=”200px”]

[ux_image id=”3209″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ align=”left” max_width=”200px”]

[ux_image id=”3212″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3207″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3206″ image_size=”original”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/tab]
[tab title=”Media partner”]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”1″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ max_width=”200px”]

[ux_image id=”3204″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ max_width=”200px”]

[ux_image id=”3221″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ align=”left” max_width=”200px”]

[ux_image id=”3220″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3219″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3216″]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”1″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ max_width=”200px”]

[ux_image id=”3217″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ max_width=”200px”]

[ux_image id=”3215″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ align=”left” max_width=”200px”]

[ux_image id=”3218″ image_size=”original”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/tab]
[tab title=”Financial partner”]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”1″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ max_width=”200px”]

[ux_image id=”3222″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ max_width=”200px”]

[ux_image id=”3223″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ align=”left” max_width=”200px” visibility=”hide-for-medium”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ visibility=”hide-for-medium”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/tab]

[/tabgroup]

[/col]

[/row]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)” class=”section__baochi”]

[row v_align=”middle”]

[col span__sm=”12″]

The press talks about Ant Edu

[ux_slider]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”3277″ pos=”left”]

Language Confidence and Ant Edu signed a cooperation agreement: bringing AI technology to English teaching

[/featured_box]
[ux_image id=”2425″ image_size=”original” height=”300px” link=”https://vtv.vn/giao-duc/language-confidence-va-ant-edu-ky-ket-hop-tac-dua-cong-nghe-ai-vao-giang-day-tieng-anh-20230525161201617.htm”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”3301″ pos=”left”]

Language Confidence and Ant Edu signed a cooperation agreement: bringing AI technology to English teaching

[/featured_box]
[ux_image id=”3300″ image_size=”original” height=”300px” link=”https://vtv.vn/giao-duc/language-confidence-va-ant-edu-ky-ket-hop-tac-dua-cong-nghe-ai-vao-giang-day-tieng-anh-20230525161201617.htm”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”3302″ pos=”left”]

The Real IELTS: Top 10 Phần mềm luyện thi ielts trên máy tính

[/featured_box]
[gap visibility=”hide-for-medium”]

[ux_image id=”3300″ image_size=”original” height=”300px” link=”https://diendandoanhnghiep.vn/ant-edu-va-language-confidence-ky-hop-tac-chien-luoc-244512.html”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”3279″ pos=”left”]

Ant Edu và Language Confidence ký hợp tác chiến lược

[/featured_box]
[gap visibility=”hide-for-medium”]

[ux_image id=”3158″ image_size=”original” height=”300px” link=”https://diendandoanhnghiep.vn/ant-edu-va-language-confidence-ky-hop-tac-chien-luoc-244512.html”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”3297″ pos=”left”]

Economic life: Language Confidence and Ant Edu signed a cooperation agreement

[gap height=”22px” visibility=”hide-for-medium”]

[/featured_box]
[ux_image id=”2922″ image_size=”original” height=”300px” link=”https://vietnamnet.vn/language-confidence-bat-tay-ant-edu-dua-ai-vao-chuong-trinh-tieng-anh-2147765.html”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”3295″ pos=”left”]

Pioneer: Language Confidence signed with Ant Edu to bring AI technology into English teaching

[/featured_box]
[ux_image id=”3298″ image_size=”original” height=”300px” link=”https://trainghiemso.vn/ant-edu-ky-hop-tac-chien-luoc-cung-language-confidence/”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”3220″ pos=”left”]

VietNamNet: Language Confidence ‘joins hands’ with Ant Edu to bring AI into the English program

[gap visibility=”hide-for-medium”]

[/featured_box]
[ux_image id=”2940″ image_size=”original” height=”300px” link=”https://vietnamnet.vn/language-confidence-bat-tay-ant-edu-dua-ai-vao-chuong-trinh-tieng-anh-2147765.html”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”3295″ pos=”left”]

Digital experience: Ant Edu signs a strategic cooperation with Language Confidence

[gap visibility=”hide-for-medium”]

[/featured_box]
[ux_image id=”2849″ image_size=”original” height=”300px” link=”https://trainghiemso.vn/ant-edu-ky-hop-tac-chien-luoc-cung-language-confidence/”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”3220″ pos=”left”]

VietNamNet: Language Confidence ‘joins hands’ with Ant Edu to bring AI into the English program

[gap visibility=”hide-for-medium”]

[/featured_box]
[ux_image id=”2940″ image_size=”original” height=”300px” link=”https://vietnamnet.vn/language-confidence-bat-tay-ant-edu-dua-ai-vao-chuong-trinh-tieng-anh-2147765.html”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”3452″ pos=”left”]

Online IELTS test preparation: Leveraging the power of technology

[/featured_box]
[gap visibility=”hide-for-medium”]

[ux_image id=”3453″ image_size=”original” height=”300px” link=”https://kenh14.vn/luyen-thi-ielts-truc-tuyen-tan-dung-suc-manh-cua-cong-nghe-20240408161839207.chn”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)” border=”px 0px 0px 0px” class=”events”]

[row]

[col span__sm=”12″]

Hot Events

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ cat=”17″ posts=”4″ show_date=”false” excerpt_length=”29″]

[/col]

[/row]

[/section]