ANT EDU tiếp tục tham gia VCA 2024

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam (Vietnam Digital Content Creation Awards – VCA) tiếp tục khởi động mùa thứ 2 (VCA 2024) với những điểm mới trong thể lệ dự thi sau thành công của mùa giải đầu tiên vào năm 2023. Bên cạnh 7 hạng mục giải thưởng đã được công […]